Blog

Compact Laminat Hijyenik midir?

Laminatin üretimi sırasında maruz kaldığı basınç ve isi sebebiyle bakteri üremesi imkansız hale gelir. Bu sebeple Laminat hijyenik bir üründür. Yüzeyinde ekstra hijyen gerektiren alanlar için G-bio (Anti-bakteriyel) laminat kullanılması önerilir.

Şimdi Tıkla Ara!